کوتاه کننده لینک رایگان | های‎9

های9 ابزار کوتاه کننده لینک و تولید کننده لینک های کوتاه از لینک های طولانی برای سایت های فارسی است که به صورت رایگان با پنل پیشرفته از جمله آمار کلیک های هر لینک ارائه می شود

Integrations

Connect with the following apps and others to extend your application.

 • Slack

  Slack
 • Zapier

  Zapier
 • Google Tag Manager

  Google Tag Manager
 • Facebook Pixels

  Facebook Pixels
Create an account

ابزار کوتاه کننده لینک عالی

با عضویت و ورود به پنل مدیریت ، لینک های پیشرفته را تولید و به راحتی با دیگران به اشتراک بگذارید

Target. Re-target.

Target your customers to increase your reach and redirect them to a relevant page. Add a pixel to retarget them in your social media ad campaign to capture them.

Measure. Optimize.

Share your links to your network and measure data to optimize your marketing campaign's performance. Reach an audience that fits your needs.

افزایش فروش یک ابزار مناسب برای بازاریابی و فروش

کاربران و مشتریان خود را از طریق امکانات قدرتمند لینک کوتاه بهتر بشناسید، اینکه چگونه، از چه کشوری و با چه مرورگری لینک شما بازدید شده است. یک آمار دقیق از وضعیت لینک های شما

Create an account

بک ابزار کوتاه کننده لینک رایگان!

Target interested users. ابزار قدرتمندی که به درستی عمل میکند

Our product lets your target your users to better understand their behavior and provide them a better overall experience through smart re-targeting. We provide you many powerful tools to reach them better.


Get Started
Powerful tools that work

Link Controls

Privacy Control

Link Management

Powerful Dashboard

Premium Features

Statistics

کنترل همه چیز کنترل کامل بر روی لینک‌ها

With our premium membership, you will have complete control on your links. This means you can change the destination anytime you want. Add, change or remove any filters, anytime.


Get Started

One link to all your links Create your Public Profile

Create your profile with our simple profile builder and add your all of your links. Share a single link on social networks like instagram, twitter and TikTok and monitor clicks on your links.


Get Started
Create your Public Profile

Targeting your customers

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.


Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Premium Aliases

As a premium membership, you will be able to choose a premium alias for your links from our list of reserved aliases.

Robust API

Use our powerful API to build custom applications or extend your own application with our powerful tools.

Get started

Start your marketing campaign now and reach your customers efficiently.

Register now